Boek een fijne vakantie, midweek of weekend in Franeker (Friesland, Nederland) op onze website.  Franeker is een van de Friese elf steden. Het Van Harinxmakanaal stroomt door de stad.

Breng een bezoek aan het Eise Eisinga Planetarium, Museum Martena, Kaatsmuseum, Stichting Museum ‘t Coopmanshûs, Korendragershuisje (monumentaal pand), Stadhuis van Franeker, PKN Franeker, Yeb Hettinga Museum, het Rambler – AMC museum in Berlikum en het Hemmemapark Berltsum, Harlingen, Zurich, Sexbierum, Dronryp en omliggende plaatsen.

Klik hier voor boeking of meer informatie